Miksi kannattaa ostaa sähköauto?

Ilmasto- ja ympäristönäkökohtia pidetään tärkeimpänä perusteena ladattavan auton valitsemiselle, mutta muita syitä ovat toimintamatkojen piteneminen, latausasemien yleistyminen ja edullisemmat käyttökustannukset. Lisäksi uuden teknologian herättämä kiinnostus vetoaa ostajiin.