Tekniset palvelut

Viking tarjoaa asiakasyrityksilleen laajan kokemuksen ja syvän teknisen asiantuntemuksen hinaus- ja tiepalvelualalta.

Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja asiakkaillemme mobiilipaikannuksen, etävalvonnan tai erilaisten diagnostiikkatyökalujemme avulla. Nämä yhdistettynä 24h asiakaspalvelukeskuksen palvelutarjontaan mahdollistavat asiakaskohtaisesti räätälöidyt kokonaisratkaisut.

Mobiilipaikannus

Viking tarjoaa ajoneuvopaikannusta niille, jotka tarvitsevat apua tien päälle, mutta eivät tiedä missä he ovat. Yleesä tämä johtuu siitä, että henkilö on vieraalla paikkakunnalla eikä tunne aluetta tai paikkoja, mutta se voi johtua myös loukkaantumisesta tai muusta sijainnin selvittämistä haittaavasta tekijästä. Yksityisyyden takia Viking seuraa vain soittajan matkapuhelinnumeroa ja se toteutetaan vain avunpyynnön yhteydessä soittajan antaessa siihen luvan.

Diagnostiikkatyökalut

Vikingin diagnostiikkatyökalut ovat kannettavia kompakteja ajoneuvotietojen lukijalaitteita jotka liitetään auton dignostiikkaporttiin. Kaikssa alle 18 vuotta vanhoissa autoissa on standardoituja mittausparametrejä joiden arvoja voidaan lukea diagnostiikkatyökaluilla. Näiden tietojen pohjalta saadaan lisäinformaatiota siitä, voidaanko korjaus tehdä paikan päällä, tai onko ajoneuvo toimitettava korjaamoon.

Diagnostiikkatyökalujen käyttö lisää mahdollisuuksia ajoneuvon korjaamiseen tien päällä. Tämä auttaa säästämään aikaa ja kustannuksia.

 

Etävalvonta

Norja on ollut Volvo On Call -palvelun pioneerimarkkina ja Viking on ylpeä siitä, että se on ollut alusta asti Volvo Personbil Norge:n yhteistyökumppani. Volvon henkilöautoihinsa asentama Volvo On Call toimii integroidun GSM-järjestelmän kautta.

E-call on palvelu, joka hätätilanteessa muodostaa yhteyden auton ja palvelukeskuksen välille. Joko kuljettaja tai matkustajat painavat SOS-painiketta autossa, tai järjestelmä muodostaa itsenäisesti yhteyden onnettomuuden sattuessa. Auton sijainti saadaan GPS:n kautta ja tarvittava apu saadaan lähetettyä heti kohteeseen. Viking on ollut kehittämässä näihin liittyvää yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa.

EU on vaatinut tämän järjestelmän asennettavaksi kaikkiin 2015 alkaen käyttöön otettaviin uusiin henkilöautoihin.

E-call palvelu tarjoaa mahdollisuuden tilata autolle tiepalvelun nappia painamalla.

Lisäksi Viking tarjoaa asiakkailleen SVT-palvelua (Stolen Vehicle Traccing). Jos joku yrittää murtautua autoon, palvelukeskus saa tiedon murtohälytyksestä. Asia käsitellään asiakaskohtaisen toimintamallin mukaisesti ja auton sijaintia voidaan tarvittaessa seurata sen ilmoittaman GPS tiedon pohjalta.